Zielony Listek

Naklejki z zielonym listkiem dla kierowców

Czy zielone listki będa obowiązkowe od 2018 roku?
Wymóg używania zielonych listków przez młodych kierowców określa ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami zmiany wynikające z ustawy zostają przesunięte w czasie do 4 czerwca 2018. Od tego dnia wszyscy nowi kierowcy uzyskujący uprawnienia kat. B mają obowiązek poruszać się przez 8 miesięcy z zielonym listkiem na szybie z przodu i tyłu pojazdu. Obowiązek poruszania się z zielonymi listkami nie dotyczy całego okresu próbnego (cały trwa 2 lata), ale tylko jego pierwszych 8 miesięcy. Brak zielonych listków na szybie z przodu i tyłu pojazdu będzie karany mandatem. Co więcej nie mogą to być byle jakie naklejki lub przyssawki, ale określone w rozporządzeniu, takie naklejki i przyssawki można nabyć np: w sklepie z zielonymi listkami.

W okresie próbnym pomiędzy czwartym i ósmym miesiącem każdy kierowca będzie zobowiązany do ukończenia dwóch szkoleń, pierwsze teoretyczne przeprowadzane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które trwa 2 godziny i obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz problematyki wypadków na drogach. Koszt takiego szkolenia to maksymalnie 100 zł. Drugie szkolenie - praktyczne, trwające 1 godzinę będzie odbywać sie w wyspecjalizowanych ośrodkach i będzie mieć na celu kształtowanie defensywnej postawy u kierującego oraz uświadomienie sobie zagrożeń związanych z nadmierna prędkością. Koszt szkolenia praktycznego to maksymalnie 200 zł. Po ukończeniu kursów mamy obowiązek złożyć w starostwie zaświadczenia z ich ukończenia, a uczynić to należy pod groźbą utraty prawa jazdy przed upływem 8 miesiąca od uzyskania uprawnień.

Młodych kierowców obowiązują również pewne ograniczenia dotyczące maksymalnej prędkości na terenie zabudowanym (50 km/h nawet jesli przepisy dopuszczają większą prędkość). Poza obszarem zabudowanym młody kierowca nie może przekraczać prędkości 80 km/h a na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej 100 km/h. Co więcej nie może podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy ani prowadzić działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdami określonymi w kategorii B.

Okres próbny, który normalnie obowiązuje 2 lata może zostać wydłużony o kolejne 2 lata jeśli kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego.