Zielone Listki

Naklejki z zielonym listkiem dla kierowców

Zielone listki zwiększają bezpieczeństwo poruszania się nowych kierowców na drogach.Naklejki z zielonym listkiem powracają po latach. Dawniej początkujacy kierowcy również musieli naklejać na szyby naklejki z zielonym listkiem. W podpisanej już ustawie o kierujących pojazdami wprowadzono nowe zasady, zgodnie z którymi świeżo upieczeni kierowcy będą mieli obowiązek naklejania naklejek z zielonym listkiem na przednią i tylną szybę. Nie będzie więc możliwości poruszania sie np. pożyczonym pojazdem, na którym nie ma naklejonych wspomnianych naklejek.

W związku z opóźnieniami z wprowadzeniem systemu CEPIK, zielone listki dla nowych kierowców zostają odroczone po raz kolejny. Tym razem przewidywany termin obowiązywania przepisów związanych z zielonym listkiem zostaje przesunięty na 4 czerwca 2018. Tak więc na obowiązkowe zielone listki przyjdzie nam poczekać do połowy roku 2018. Niemniej jednak wielu młodych kierowców decyduje się na umieszczenie zielonego listka na szybie samochodu. Zwyczaj ten ułatwia poruszanie się nowym kierowcom, sygnalizując innym, że mają do czynienia ze "świeżym" kierowcą, co z pewnością przekłada się na bezpieczeństwo jazdy samochodem.

Przepisy mówią następujaco:

W okresie próbnym kierowca zobowiązany jest kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liscia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.
Naklejka zielony listek

Okres próbny (W związku z faktem opóźnienia się prac nad nowym systemem informatycznym CEPIK poniższe zmiany zostają przesuniete na czerwiec 2018 roku)

1. Dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B okres próbny trwa 2 lata od dnia wydania dokumentu.

2. W okresie próbnym między 4 a 8 miesiącem licząc od otrzymania prawa jazdy kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego za dodatkową opłatą wynoszącą maksymalnie 100 zł.

3. W okresie próbnym między 4 a 8 miesiącem licząc od otrzymania prawa jazdy kierowca będzie zobowiązany odbyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy za dodatkową opłatą wynoszącą maksymalnie 200 zł. Praktyczne szkolenie jest prowadzone w formie trwających jedna godzinę ćwiczeń praktycznych.

4. W okresie próbnym przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu kierowca może kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i przodu okrągłą nalepką lub przyssawką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Naklejka lub przyssawka musi być zgodnia z oficjalnym wzorem i wymaganiami określonymi w ustawie, nie może to być byle jaka naklejka. Oryginalne i zgodnie z wymaganiami naklejki i przyssawki są do nabycia w naszym sklepie (link u góry). W okresie prónym kierowca nie będzie mógł poruszać sie np. pożyczonym pojazdem bez naklejki/przyssawki z zielonym listkiem.

5. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

6. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B.

7. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. (pkt.6 i 7 nie dotyczy osób które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną - patrz ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2011, rozdział 7a).

8. Jeśli w ciągu okresu próbnego kierowca popełni 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami lub prawomocnymi wyrokami sądu okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata.