Zielone Listki

Naklejki z zielonym listkiem dla kierowców

Czy zielone listki będą obowiązkowe od 2016 roku?


Naklejki z zielonym listkiem powracają po latach. Dawniej początkujacy kierowcy również musieli naklejać na szyby naklejki z zielonym listkiem. W podpisanej już ustawie o kierujących pojazdami wprowadzono nowe zasady, zgodnie z którymi świeżo upieczeni kierowcy będą mieli obowiązek naklejania naklejek z zielonym listkiem na przednią i tylną szybę. Nie będzie więc możliwości poruszania sie np. pożyczonym pojazdem, na którym nie ma naklejonych wspomnianych naklejek.

UWAGA: wiele mediów błędne podaje, że przepisy zostają odroczone do stycznia 2017, a zielony listek ma obowiązywać już od 4 stycznia 2016. Jest to nieprawdziwa informacja. Zgodnie projektem zmian ustawy, art. 91–95 (czyli te, wśród których jest mowa o naklejce zielonego listka) - "wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r"

Przepisy mówią następujaco:

W okresie próbnym kierowca zobowiązany jest kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liscia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.
Naklejka zielony listek

Okres próbny (W związku z faktem opóźnienia się prac nad nowym systemem informatycznym CEPIK poniższe zmiany zostają przesuniete na styczeń 2017 roku)

1. Dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B okres próbny trwa 2 lata od dnia wydania dokumentu.

2. W okresie próbnym między 4 a 8 tygodniem licząc od otrzymania prawa jazdy kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego za dodatkową opłatą wynoszącą maksymalnie 100 zł.

3. W okresie próbnym między 4 a 8 tygodniem licząc od otrzymania prawa jazdy kierowca będzie zobowiązany odbyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy za dodatkową opłatą wynoszącą maksymalnie 200 zł. Praktyczne szkolenie jest prowadzone w formie trwających jedna godzinę ćwiczeń praktycznych.

4. W okresie próbnym przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu kierowca może kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Oznacza to, że kierowca w tym okresie nie będzie mógł poruszać sie np. pożyczonym pojazdem bez naklejki z zielonym listkiem.

5. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

6. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B.

7. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. (pkt.6 i 7 nie dotyczy osób które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną - patrz ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2011, rozdział 7a).

8. Jeśli w ciągu okresu próbnego kierowca popełni 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami lub prawomocnymi wyrokami sądu okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata.